Tematyka konferencji


Awarie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, przyczyny i konsekwencje

Stan techniczny sieci podziemnych (oceny i zarządzanie)

Eksploatacja przewodów infrastruktury podziemnej

Monitoring sieci, badania diagnostyczne

Bezwykopowa budowa sieci podziemnych: HDD, mikrotunelowanie, przeciski i inne (przykłady realizacyjne)

Bezwykopowa odnowa sieci podziemnych: naprawy, uszczelnienia, renowacje, rekonstrukcje, wymiany (przykłady realizacyjne)

Rury stosowane w technologiach bezwykopowych

Materiały stosowane do napraw i renowacji przewodów oraz budowli infrastruktury podziemnej

Urządzenia stosowane w technologiach bezwykopowych

Urządzenia do czyszczenia i diagnostyki sieci podziemnych

Zagadanienia związane z planowaniem i projektowaniem bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych

Tunele wielkogabarytowe