Organizatorzy i współorganizatorzy


 
Politechnika Świętokrzyska Polska Fundacja
Technik Bezwykopowych
Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Wodociągi Kieleckie
Sp. z o.o.
Izba Gospodarcza
"Wodociągi Polskie"
Europejskie Forum Budowli Podziemnych
Centrum Technologii Bezwykopowych
w Luizjanie
Andrzej Kuliczkowski