Statuetki EXPERT 2014


 

W trakcie konferencji zostaną wręczone statuetki EXPERT 2014 firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych. Zapraszamy wszystkie chętne firmy i instytucje do wzięcia udziału w konkursie.

Firmy mogą zgłaszać swoje produkty i technologie w następujących kategoriach:     I. Bezwykopowa budowa w latach 2012-2013                                                        II. Bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana) w latach 2012-2013                                                                                                        III. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz diagnostyce sieci podziemnych za lata 2012-2013

Wniosek zgłoszeniowy do konkursu pobierz

Uwagi:
● skład Komisji Konkursowej wyłaniany jest przez organizatorów spośród członków Komitetu Naukowego oraz Honorowego Komitetu Organizacyjnego,
● zgłoszenia do konkursu mogą być składane przez firmy i instytucje jedynie we własnym imieniu,
● do zgłoszenia mogą być dołączane dodatkowe materiały (np. opisy, rysunki, aprobaty) w formie elektronicznej,
● zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 11 marca 2014 r. na adres: justyna.lisowsk@gmail.com