Contact details


 
Politechnika Świętokrzyska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
al. 1000-lecia P.P. 7, A/4.37
25 - 314 Kielce
tel./fax.: +48 41 34-24-450

Conference office:                                                                                         M.Sc. Beata Pawlusińska, tel./fax. +48 41 34-24-450, nodigp@tu.kielce.pl 

Submitting conference papers:                                                                         Ph.D. Eng. Maria Gierczak, maria.gierczak@gmail.com  

Submitting entry form to EXPERT 2014:                                                              Ph.D. Eng. Justyna Lisowska, justyna.lisowsk@gmail.com